6.3. PK - Administration

Inställningar för nya meddelanden

Det går att välja att bli aviserad via e-post när nya meddelanden har skickats inom ramen för remissen. Välj då att lägga till en e-postadress under valet "Nya meddelanden (Ortodonti)" samt ange hur ofta mailen önskas.

Inställningar för statusrutor

Vid hantering av remisser inom specialisttandvård och tandreglering, samt av förhandsbedömning visar systemet en statusruta. Denna statusruta kan döljas och du kan istället bestämma själv vart du skall hamna.

Om Dölj statusrutor kryssas i kommer tre val att visas

  • Stanna kvar
  • Tillbaka till sökresultatet
  • Tillbaka till översikten

Välj bland dessa tre för att bestämma vad som ska hända efter att du utfört något i ärendet.