6.1. PK - Översikt

Översikt

På fliken Översikt ser prövningskonsulten alla ärenden. Ärenden som har en viss status kan visas om man klickar på antalssiffran. Följande statusar finns:

  • Nyinkomna ärenden
  • Godkända ärenden
  • Avslagna ärenden

Flera prövningskonsulter hanterar ärendena och när ärendet öppnas kan prövningskonsulten se vilken prövningskonsult som har fattat beslut i ärendet.