6.0. PK - Remisser

Remissprocessen - Hur går det till?

Alla barn och ungdomar där allmäntandläkaren ser behov av tandreglering eller behöver hjälp kring bettutveckling från en konsult kan hantera detta via en remiss.

Alla tandläkare som har tillgång till Libretto kan skicka remisser till konsulter (urväljare) för patienter som är listade på kliniken. Mottagare av remisser är den konsult som har ett avtal kopplats till det basområde där barnet är skrivet.

När en konsult tar emot en remiss i Libretto kan de välja att godkänna remissen. De kan också avvisa remissen om den exempelvis är felskickad. Om konsulten bedömer att ytterligare information krävs, exempelvis fler röntgenbilder, kan de begära komplettering av remissen.

Remittent och remissmottagaren kan hela tiden följa remissen och se händelser för remissen i sin översikt.

Utskick av vårderbjudande avseende tandreglering

Efter det att konsulten beslutat att godkänna en check skickas information ut via Libretto direkt till patienten. Patienten kan därefter välja någon av de ortodontister som är auktoriserade ortodontister inom SLL.

Skulle beslutet vara en ansökan om dubbelcheck eller ansökan om check2 utifrån remiss som inkommit från ortodontist skall detta granskas av prövningskonsulten, som godkänner eller avslår.

Beslut som skickas till prövningskonsult

När prövningskonsulten får in ett ärende av typen ansökan om check2 presenteras det i prövningskonsultens översiktsbild.