6.2. PK - Ärenden

Hantera nyinkomna ärenden

Efter det att ett ärende har inkommit skall prövningskonsulten hantera detta dvs. granska ärendet och fatta ett beslut. Detta görs enligt följande:

Visa ärende

Då ett nytt ärende inkommer och detta öppnas av en prövningskonsult visas remissuppgifter, remissorsak och konsultens remissvar i flikarna.

För att förenkla hanteringen av de bilagor som finns bifogade till en remiss så går det att öppna bildfiler samlade i ett nytt fönster. Det görs genom att klicka på knappen som är inringad med rött i bilden nedan. Observera att endast de bilder som har filformat JPEG, BMP, PNG och GIF kan visas i det nya fönstret, övriga filer måste laddas ner på datorn för att kunna granskas. Knappen visas inte om det inte finns någon bildfil som systemet klarar av att visa.

Utifrån informationen kan prövningskonsulten fatta sitt beslut och välja att Godkänna eller Avslå ansökan med hjälp av knapparna högst upp i ärendet.

När beslutet fattas skall prövningskonsulten motivera sitt beslut i den dialogruta som systemet presenterar.

Sök ärende

Prövningskonsulten kan söka fram specifika ärenden via fliken Sök ärende.

Det finns ett antal sökparametrar att välja mellan:

 • Personnummer
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Remissnummer
 • Ärendestatus
  • Nyinkommen
  • Godkänd
  • Avslagen

Efter sökning visar systemet de ärenden som stämmer in på de sökparametrar som fyllts i och dessa kan öppnas via länken Visa. Skulle enbart ett ärende stämma in på sökningen kommer detta att öppnas automatiskt.