5.4. KO - Administration

Inställningar för e-postmeddelanden

Konsult kan välja att få information om händelser för sina remisser skickade via e-post. Först registreras hur ofta informationen ska skickas och därefter vilken e-postadress som ska användas.

Det går också att få e-post skickad när nya meddelanden finns att läsa i remissen, välj då "Nya meddelanden (Ortodonti)".

Spara uppgifterna via knappen Spara inställningar.

Standardfraser

För att slippa skriva om remissvar som används flera gånger kan dessa läggas upp som standardfraser och plockas fram när remissvar skall skrivas.

Gå in på fliken Administration/Standardfraser för konsult och lägga till dina egna fraser.

Befintliga fraser kan tas bort eller ändras via länkarna längs till höger på varje standardfras rad i listan.

Klicka på knappen Skapa ny standardfras om en ny fras ska läggas till. Förutom text anges även vilken typ av remissvar som dessa texter ska kunna väljas enligt bilden nedan.

Tandvårdsenheten har också lagt upp centrala standardfraser som kan användas som grund i konsultens remissvar.