4.4. OTV - Fakturering

Fakturor

En gång per månad, senast den 25:e varje månad, kan ortodontisten fakturera ny faktura direkt till tandvårdsenheten. Som fakturaunderlag hämtar systemet alla starter och avslut som inte tidigare har fakturerats i de registrerade checkarna. De som kommer med i fakturan är följande:

  • Check – Starter och Avslut
  • Käkkirurgi – Starter och Avslut
  • Multipla agenesier – Starter och Avslut

Ersättning utgår med 50 % av innevarande års totalbelopp vid start och avslut.

Skicka ny faktura

Ortodontisten går in på fliken Fakturering / Tandreglering: Ortodontist / Skicka ny faktura. Om det finns ärenden att fakturera kommer detta att indikeras med en asterisk ( * ) på respektive flik.

Systemet hämtar alla checkar, ortognatkirurgi och multipla agenesier som har starter och avslut som inte tidigare fakturerats och visar dessa i en lista. Vill ortodontisten se detaljer på en viss check kan den öppnas via länken Visa check som finns i slutet på varje fakturarad.

Ortodontisten anger sin fakturareferens i fältet Er fakturaref. och skickar fakturan via Skicka faktura-knappen.

Sök tidigare fakturor

Ortodontisten går in på fliken Fakturering / Tandreglering: Ortodontist / Sök tidigare fakturor.

Det går att ange olika parametrar för att söka upp tidigare skickade fakturor t.ex. personnummer.

För att söka upp tryck på Sök-knappen.

Systemet visar en lista med fakturor som stämmer in på sökningen och detaljer kan öppnas upp via länken Visa.