3.4. STV - Fakturering

Auktorisationsmodellen som gäller från 1:a mars 2010 innebär att specialisttandvård ersätts utifrån de vårdåtgärder som utförs (och inte med årligt anslag som tidigare).

Varje månad kan godkända vårdåtgärder faktureras Tandvårdsenheten. All fakturering sker i Libretto oavsett typ av klinik. Vem som utför faktureringen skiljer sig beroende på organisation och klinik.

Om faktureringsperioder

Det går endast att skicka en faktura per klinik och månad. Faktura kan skickas fram till den 25:e till Tandvårdsenheten. Om den 25:e infaller på en helgdag kan fakturering ske fram till nästkommande vardag. Undantag är december månad då istället 10:e januari följande år används som sista dag för fakturering.

OBS! Under januari 2015 infaller denna dag den 9:e januari.

Om en klinik har glömt att fakturera skall Tandvårdsenheten kontaktas. Faktureringsmöjligheten stängs normalt den 26:e och öppnas åter den 10:e varje månad.

Se fakturaunderlag och skicka faktura

På sidan Fakturering / Specialisttandvård / Skicka ny faktura summeras alla åtgärder som kan faktureras innevarande månad. Om det finns ärenden att fakturera kommer detta att indikeras med en asterisk ( * ) på respektive flik.

För varje remiss går det att se vilka åtgärder som är registrerade genom att klicka på länkarna.

Vad är fakturareferens?

I textrutan för fakturareferens kan avsändare av faktura ange en egen text. Det är denna text som visas på kontoutdraget när Tandvårdsenheten betalar ut ersättning. Avsändare bestämmer själv om det skall vara löpnummer, månadens nummer eller annan text. Denna text är unik och kan aldrig repeteras.

Sök och visa tidigare skickade fakturor

Fakturaansvarig på kliniken (eller organisationen) kan söka fakturor och se detaljerad specifikation för varje faktura. Det går att söka fakturor enligt nedanstående sökkriterier:

  1. Extern fakturareferens (klinikens egen referens)
  2. Libretto faktura-id (Tandvårdsenhetens fakturareferens)
  3. Patientens personnummer
  4. Datum faktura skickad (fr.o.m.– t.o.m.)
  5. Avsändande organisation och klinik
  6. Status för faktura, avser status hos tandvårdsenheten

I sökresultatet presenteras de fakturor som hittats summerat per remiss. När en remiss väljs visas de åtgärder som registrerats för remissen.

Ej godkända åtgärder som inte kan faktureras

När åtgärder importeras (exempelvis från FTV) kan det hända att några av dessa inte godkänns av automatiska kontroller.

Om några åtgärder inte godkänts visas länken Det finns X st ej godkända vårdåtgärder som inte kan faktureras. Länken tar dig till sökresultat med de vårdåtgärder som inte har godkänts. I sökresultatet visas orsaken till att de inte har godkänts.

Anledningar till ej godkända åtgärder

Se: Vårdåtgärder