3.6. STV - Administration

Klinikinformation

På sidan klinikinformation visas de kontaktuppgifter som tandvårdsenheten har till kliniken. Kliniken kan inte själv ändra denna information. För att ändra uppgifter ber vi er kontakta Tandvårdsenheten.

Inställningar för e-postmeddelanden

Från och med den nya versionen av Libretto som lanserades den 4:e juni finns det utökade möjligheter att få e-post utskick som rör ändringar i remisser. Denna funktionalitet återfinns i Libretto under Administration / Mail-inställningar (se bild).

E-postinställningarna kan göras per vårdtyp, t.ex. för Specialistremisser eller FHB Riskpott. Vilken typ av vård ni kan välja att göra inställningar för är beroende på vilken typ av vård som ni har tillgång till.

Ni kan välja att meddelas vid följande tillfällen:

  1. Så fort en ändring i en remiss inträffar (ett mail per ändring)
  2. En gång per dag (alla ändringar samlade i ett mail)
  3. Aldrig

De statusar som ni kan välja att meddelas om beror på vilken vårdtyp som ni har valt.

OBS: Den e-postadress som ni skriver in är klinikspecifik. Det kan alltså bara finnas en e-postadress registrerad per klinik och vårdtyp.