3.2.3. STV - Remissvar

Skicka remissvar

Under tiden behandling pågår kan specialisttandläkare anteckna remissvar och spara det.

  1. Spara remissvar medan behandling pågår.

När behandling är klar kan remissvaret skickas till remittenten.

Skicka remissvar elektroniskt

Remissvar skickas alltid automatiskt till den klinik som remitterat patienten.

  1. För att skicka remissvar, tryck på Skicka remissvar.
  2. När remissvar har skickats visas en dialogruta.

 

OBS! För att skicka remissvar krävs att minst en åtgärd rapporterats i remissen. Om remissen ska avslutas utan åtgärder av någon anledning används denna checkbox

Om denna checkbox är iklickad går det att skicka remissvar utan åtgärder.

Skicka remissvar på papper

Om remiss kommit in på papper kan remissvar inte skickas elektroniskt till remittenten. I dessa fall får specialistvårdgivare som utfört vården skriva ut remissvaret och posta det till remitterande klinik.

Tryck först på Skicka remissvar. Stäng dialogrutan.

  1. Skriv sedan ut remissen. Remissen skrivs ut på tre sidor, en sida för respektive flik.

Ta emot remissvar som inkommer till klinik

Efter avslutad behandling skickar den auktoriserade specialisttandläkaren ett remissvar. Remissvaret skickas alltid till den klinik som har remitterat patienten. I de fall som patienten har listat om sig under behandlingsperioden skickas även remissvar till den nya kliniken där patient är listad.

Information om att remissvar har skickats kommer till kliniken som e-post enligt de inställningar som kliniken har för meddelanden. Därefter visas remissvaret i Libretto. Allmäntandläkaren kan då välja att markera remissvaret som läst, detta syns även för specialisttandläkaren under fliken Remissvar. Det finns även möjlighet att se vilka behandlingsåtgärder som utförts.