2.6. ATV - Administration

Inställningar för e-postmeddelanden

Denna funktionalitet återfinns i Libretto under Administration / Mailinställningar (se bild nedan).


OBS! Det kan bara finnas en e-postadress per klinik och vårdtyp