2.3.2. AKUT - Akuträkning

Alla tandläkare kan skapa akuträkningar.

De uppgifter som är obligatoriska att fylla i för en akuträkning markeras med en asterisk (*).

Skulle du missa att fylla i ett obligatoriskt fält och försöka skicka akuträkningen markeras fältet med en röd asterisk bredvid fältet.

Skapa akuträkning

1. Välj patient

En akuträkning måste skapas för en patient. Det går inte att skapa en akuträkning utan en patient. Ange patientens personnummer med inledande århundrade. Bindestreck är inte obligatoriskt. Du kan endast skapa akuträkningar för patienter som är upp till 22 år gamla och folkbokförda i Stockholms län.

När du har angivit patientens personnummer och tryckt på Hämta kommer relevant patientinformation att hämtas upp.

2. Datum

En akuträkning avser ett specifikt behandlingsdatum. Detta datum anger du här. Datumet kan inte vara mer än tre månader tillbaka i tiden, och kan ej heller vara i framtiden.

3. Fakturerande vårdgivare

Fakturerande vårdgivare listar information om den klinik som är fakturerande. Eftersom det är din klinik som registrerar akuträkningen är det också din klinik som är fakturerande vårdgivare. Fälten Behandlande tandläkare och Telefonnummer är obligatoriska och skall ange behandlande läkares kontaktuppgifter.

4. Ansvarig vårdgivare

Ansvarig vårdgivare är den vårdgivare där patienten vid akuträkningstillfället är listad hos.

5. Åtgärdskoder

Här kan du ange de vårdåtgärder som akuträkningen avser. Alla åtgärder har en motsvarande Ö-åtgärd. Ö-åtgärder avser endast vård som utförs efter kl. 19 på vardagar eller på helger.

6. Övriga uppgifter

Du kan även fylla i fritext-information som du anser vara relevant för akuträkningen. Detta gör du i rutan Övriga uppgifter.

7. Spara, Skicka eller Ta bort

Du kan spara din akuträkning utan att skicka den. Detta kan vara relevant ifall du inte är klar med att registrera din akuträkning, men du vill spara de uppgifter som du redan har fyllt i. Sparade akuträkningar kan tas bort genom att trycka på Ta bort. Då akuträkningen är klar för att skickas in klickar du på Skicka.

Sök akuträkning

För att söka fram en akuträkning är det enklast att göra detta i Sök akuträkning– fliken som finns under Akuträkning / Akuträkning / Sök Akuträkning. Här kan du söka fram en akuträkning via Akuträknings-nummer, Personnummer, datum då akuträkningen registrerades, status samt om den är fakturerbar i Libretto eller är äldre än 3 månader.

Efter att du har skrivit in dina sökbegrepp, tryck på Sök. Det matchande resultatet visas i en lista. I listan kan du klicka på ett akuträknings-nummer för att komma direkt till akuträkningen. Om sökresultatet endast resulterar i en träff kommer en söklista inte att visas utan istället kommer den akuträkning som matchade att öppnas automatiskt.

Visa akuträkning

Efter att akuträkningen öppnats visas akuträkningsuppgifter i detalj. I nedanstående exempel är akuträkningen registrerad.

Rapportera ytterligare vård

För de akuträkningar som är registrerade och som är fakturerbara i Libretto går det att rapportera ytterligare vård på. Detta gör du genom att öppna akuträkningen och klicka på fliken Åtgärder.

Rapportera vård

Du rapporterar vård genom att välja en relevant vårdåtgärd i rullgardinslistan och klickar Lägg till/Spara. Vårdåtgärden läggs då till i tabellen under den åtgärd/de åtgärder som du rapporterat vid skapandet av akuträkningen.

I vissa fall kan det hända att en vårdåtgärd blir Ej godkänd. För att ta reda på orsaken till detta behöver du bara föra muspekaren över länken Visa på vårdåtgärden för att se felmeddelandet. Åtgärder som redan har fakturerats får status Fakturerad.