2.3.1. AKUT - Översikt

Översikt

Här ser du olika status på dina akuträkningar.

Ej skickade
Här hamnar de akuträkningar som du har sparat men ännu inte har skickat.

Registrerade
Här hamnar de akuträkningar som du har skickat och som är fakturerbara i Libretto.

Ej fakturerbara (i Libretto)
Här hamnar de akuträkningar som du har skickat, vilka av någon anledning inte är fakturerbara i Libretto.

Äldre än 3 månader
Här hamnar de akuträkningar som är äldre än tre månader från det datum då de registrerades.