2.3.3. AKUT - Fakturering

Fakturera vård

Du kan fakturera de åtgärder som är godkända. Detta gör du genom att gå till fliken Fakturering / Akuträkning / Skicka ny faktura. Om det finns akuträkningar att fakturera kommer detta att indikeras med en asterisk ( * ) på respektive flik.

De vårdåtgärder som är fakturerbara summeras och presenteras per patient. För att kunna fakturera vårdåtgärder krävs att du först anger en egen fakturareferens. Efter du har gjort detta kan du klicka på knappen Skicka faktura.Systemet kommer då att ta en stund på sig. När systemet är klart förs du till en kvittosida där du kan se fakturadetaljer.

Enklaste sättet att söka upp tidigare fakturor är genom att klicka på fliken Fakturering / Akuträkning / Sök tidigare fakturor.

Varje månad kan vårdgivare skicka enbart en faktura till Tandvårdsenheten, dock senast den 25:e varje månad. I fakturan ingår automatiskt alla de godkända åtgärder som har registrerats och inte tidigare har fakturerats.

Observera att vårdåtgärderna måste rapporteras inom tre månader efter behandlingsdatumet och att faktureringen ska göras senast den 10:e januari året efter.