2.2.3. ATV-VÄ - Fakturering

Rapportera vård

 All vård som utförs rapporteras i direktrapporten, se bild nedan

Du rapporterar vård genom att först välja ett datum som ligger inom prövningsperioden. Efter att du har gjort detta väljer du en relevant vårdåtgärd i rullgardinslistan samt fyller i Tand, Kariesregistrering samt Antal. Därefter anger du om åtgärden ska kopplas till direktrapporten (i det här fallet D2015-000674) eller till en befintlig förhandsbedömning/tilläggsärende. När du är klar så klickar du "Lägg till" och åtgärden kommer dyka upp i tabellen "Rapporterade åtgärder". OBS! Du behöver inte spara åtgärden, när åtgärden läggs till så sparas den automatiskt.

Efter att detta har gjorts och åtgärderna har blivit godkända så går det att fakturera utförd vård.

För att en vårdåtgärd som har rapporterats på ett vårdärende skall få status Godkänd krävs att totalsumman för alla vårdåtgärder summeras ihop till ett belopp som överstiger karensbeloppet/självrisken. Först då blir vårdåtgärderna fakturerbara. I vissa fall kan det ändå hända att en vårdåtgärd blir Ej godkänd trots att totalsumman överstiger karensbeloppet. För att ta reda på orsaken till detta behöver du bara föra muspekaren över länken ”Visa” på vårdåtgärden för att se felmeddelandet.

Fakturera vård

De åtgärder som är Godkända kan du fakturera. Detta gör du genom att gå till fliken Fakturering / Riskpotten / Skicka ny faktura. Om det finns ärenden att fakturera kommer detta att indikeras med en asterisk ( * ) på respektive flik.

De vårdåtgärder som är fakturerbara summeras ihop och presenteras. För att kunna fakturera vårdåtgärder krävs att du först anger en egen fakturareferens. Efter du har gjort detta kan du klicka på knappen ”Skicka faktura”. Systemet kommer då att ta en stund på sig. När systemet är klart förs du till en kvittosida där du kan se fakturadetaljer.

Enklaste sättet att söka upp tidigare fakturor är genom att klicka på fliken Fakturering / Riskpotten / Sök tidigare fakturor.

Varje månad kan vårdgivare skicka enbart en faktura till Tandvårdsenheten, dock senast den 25:e varje månad. I fakturan ingår automatiskt alla de godkända åtgärder som registrerats och inte tidigare fakturerats.

Observera att vårdåtgärderna måste rapporteras inom 3 månader efter prövningsperiodens slut och att faktureringen ska göras senast den 10 januari året efter.