2.2.1. ATV-VÄ - Översikt

Du kan under hela vårdärendeprocessen se vad som händer med ditt vårdärende. Du kan när som helst öppna ditt ärende och se vilken information som har skickats till TVE.

Översikt

Det enklaste och bästa sättet att se dina vårdärendens ”livscykel” på är genom Översiktsidan. Du kan snabbt komma till dina direktrapporter, förhandsbedömningar eller tilläggsärenden genom att klicka på antals-länken i rutorna.

Du kan snabbt skapa eller återuppta direktrapporter genom att mata in patientens personnummer och klicka på "Sök"-


Statusar för direktrapporter

Ej fakturerade vårdärenden

De vårdärenden som ännu inte har fakturerats.

Fakturerade utan FHB

De direktrapporter som har fakturerats utan en kopplad förhandsbedömning

Fakturerade med FHB

De direktrapporter som har fakturerats med en kopplad förhandsbedömning

Arkiverade

De direktrapporter vars prövningsperiod har tagit slut för minst tre månader sedan

FHB - kvar att fakturera

De direktrapporter med kopplade förhandsbedömningar där det finns ett godkänt utrymme kvar att fakturera vård

Statusar för förhandsbedömningar och tilläggsärenden

Ej skickade
De förhandsbedömningar som du har sparat men ej ännu skickat hamnar här.

Inväntar mottagande
Här hamnar de förhandsbedömningar som du har skickat men som ej ännu har tagits emot.

Mottagna
Dina inskickade förhandsbedömningar hamnar här då de har tagits emot men ej ännu godkänts för prövning.

Behöver jag komplettera
Här hamnar de förhandsbedömningar som har skickats tillbaka till för komplettering. Du har tre månader på dig att komplettera en förhandsbedömning innan förhandsbedömningen automatiskt avbryts. Varnings-rutan nere till vänster varnar dig om du har förhandsbedömningar som kommer att avbrytas om de inte kompletteras inom en månad.

Under behandling
Då en förhandsbedömning har tagits emot och godkänts för prövning får den status Under behandling. Detta innebär att ett beslut håller på att fattas.

Beslutade
Ett beslutat ärende är ett ärende som har blivit Ej godkänt. Ärenden som har blivit underkända en gång kan omprövas. De ärenden som har underkänts mer än en gång går inte att ompröva.

Avslutade
Ett avslutat ärende är ett ärende som har status Godkänd eller Godkänd med förbehåll. Endast dessa ärenden går att rapportera vård på.

Arkiverade

De ärenden vars prövningsperiod har tagit slut för minst tre månader sedan

Sök vårdärenden

För att söka fram ett vårdärende är det enklast att göra detta i Sök Vårdärenden – fliken som finns under Vårdärenden / Vårdärenden / Sök vårdärenden. Här kan du söka fram en förhandsbedömning eller direktrapport via nummer, Referens FHB-nummer, Personnummer, datum då vårdärendet registrerades, Typ (normal- eller tilläggsärende), Status samt Beslut.

Efter att du skrivit in dina sökbegrepp, tryck på sök. Det matchande resultatet visas i en lista. I listan kan du klicka på ett direktrapporterings- eller FHB-nummer för att komma direkt till direktrapporteringen respektive förhandsbedömningen. Om sökresultatet endast resulterar i en träff kommer en söklista inte att visas utan istället kommer det vårdärende som matchade att öppnas automatiskt.

Visa direktrapport

Efter att direktrapporten öppnats visas detaljerade uppgifter relaterade till vårdärendet. I nedanstående exempel har en kopplad förhandsbedömning (syns i informationsrutan till höger).

Två åtgärder utöver självrisken är rapporterade, en med status godkänd och en som kräver förhandsbedömning.

Visa förhandsbedömning

Efter att förhandsbedömningen öppnats visas förhandsbedömningsuppgifter i detalj. I nedanstående exempel är förhandsbedömningen Under behandling (avvaktar beslut hos TVE).