2.5.1. ATV-ORT - Översikt

Under hela remissbehandlingstiden kan remittenten öppna remissen och se den information som skickats till konsulten. Remisser kan öppnas upp via Översikts-fliken alternativt sökas fram via Sök remiss-fliken.

Översikt

På denna bild visas antal remisser som remittenten (allmäntandläkaren) skapat och deras status. I exemplet nedan kan man klicka på antals-länken för att snabbt komma till dessa remisser.
Under "pilen" finns två länkar, patienter som ska kallas till visning och remisser med olästa meddelanden. Genom att trycka på någon av dessa länkar tas användaren till "sök remiss"-sidan där dessa remisser visas. 

Sök remiss

För att söka fram en remiss är det enklast att göra detta i Sök remiss-fliken som finns under Tandreglering/Remisser/Sök remiss. Här kan du söka fram en remiss via remiss-id, patientens personnummer och även via olika status.

Tryck på Sök-knappen för att får fram ditt sökresultat. I den lista som visas under sökdelen kan man klicka på länken Visa för att öppna upp remissen.
 

Visa remiss

Efter att remissen öppnas visas remissuppgifter i detalj. I nedanstående exempel är remissen under behandling.