1.1. FHB - Sök FHB

För att söka fram en förhandsbedömning att arbeta med, se till att huvudflik FHB är vald. Välj funktionen Sök förhandsbedömning genom att klicka på den lilla pilen till höger om ”FHB”:

Systemet visar funktionen Sök förhandsbedömning. Du kan söka på många olika parametrar, se bilden ovan. Layouten kan skilja sig något mellan landsting.

  1. Välj eventuella sökfilter eller sökparametrar och klicka på knappen Sök. Systemet visar ett sökresultat baserat på dina sökinställningar.
  2. Du kan söka på en kombination av Status genom att klicka på de statusar i vallistan som du vill ha med.
  3. För att filtrera fram ansökningar från vårdgivare om förlängd giltighetstid (vissa regioner) finns ett filter kallat "Datumansökan". Välja Ja i detta filter så visas ansökningar om giltighetstid, så att du kan underkänna eller godkänna ansökan.
  4. Ärenden som har status Inskickad är nyss inkomna och har inte tagits om hand av någon bedömningstandläkare ännu. Klicka på Ärendenummer för det ärende du vill arbeta med i kolumnen längst till vänster. Systemet visar ärendebilden, på följande sätt (bilden visar inte nedersta delen av ärendebilden):