1.2. FHB - Hantera ett ärende

För att hantera ett ärende och ta ett beslut utan att begära komplettering eller skicka till konsult, gör följande:

 1. Sök fram ärendet du vill hantera och klicka på ärendenumret för att öppna det.
 2. För att ta hand om ärendet, och visa för andra systemanvändare att det är du som ansvarar för ärendet, och visa för vårdgivaren att ärendet är under handläggning, välj Ärendestatus Under bedömning och klicka på Spara ändringar.
 3. Studera innehållet i ärendets olika underflikar (Översikt, Åtgärder och kostnader, Bifogade dokument).
 4. För att godkänna ärendet i sin helhet, välj Ärendestatus Bedömd-Godkänd i ärendehuvudet. Systemet kommer då när du sparar att automatiskt markera alla ingående åtgärder i underfliken Åtgärder och kostnader som godkända. När du valt Bedömd-Godkänd visar systemet en popup-ruta där du skall skriva en motivering. Gör detta och klicka på OK för att stänga popup-rutan. Klicka därefter på knappen Spara Ändringar. Systemet visar ett meddelande om att ärendet är låst för vidare bearbetning.
 5. För att godkänna ärendet med begränsningar (utom i Region Uppsala), markera de åtgärder du vill godkänna i underfliken "Åtgärder och kostnader" genom att klicka i rutan i kolumnen "Godkänd:" Välj därefter ärendestatus "Bedömd-Godkänd med begränsningar". Systemet visar en textruta (popup) där du uppmanas att skriva en motivering till varför ärendet endast godkänts med begränsningar, och klicka sedan på knappen OK i pop-uprutan, och därefter på knappen Spara ändringar. För att påminna om att du ska göra det sistnämnda för att beslutet skall slå igenom i systemet, visas en påminnelse längs upp på sidan. För Region Uppsala är åtgärderna förmarkerade och här skall istället de åtgärder som inte godkänns avmarkeras.
 6. För att avslå ärendet i sin helhet, välj ärendestatus Bedömd-Avslaget, ange en motivering i rutan som visas, klicka därefter på OK. När popup-rutan stängts, klicka på knappen Spara ändringar.
 7. När du sparat ändringen/beslutet är det låst för vidare bearbetning, och ett meddelande om detta visas längst upp på sidan

Skicka ärendet till konsult för utlåtande

Du har möjlighet att skicka ärendet till en extern konsult -med vilken Tandvårdsenheten har avtal- för utlåtande. Konsulten måste givetvis vara upplagd som användare i Menuett, och ha HSAID samt e-tjänstekort för att logga in i Symfoni för konsulter

 1. För att göra detta, välj Ärendestatus Avvaktar Konsultsvar. Systemet visar följande popup-ruta, där du skall skriva instruktion, frågor etc till konsulten
 2. Börja med att välja konsult i rullgardinsmenyn ”Välj konsult”. Detta är obligatoriskt.
 3. Skriv därefter ditt meddelande till konsulten i textrutan (obligatoriskt), och klicka på knappen OK.
 4. Klicka därefter på Spara Ändringar, när Popup-rutan stängts ner av systemet. Systemet visar en bekräftelse på att du sparat en ändring av ärendet (som försvinner efter en stund) samt ett besked om att ärendet är låst i avvaktan på konsultsvaret. Ärendestatus har ändrats till ”Avvaktar konsultsvar”:
 5. Underfliken ”Konsultsvar” har också uppdaterats. Klicka på Konsultsvar. Du kan välja att göra konsultsvaret synligt för vårdgivaren genom att klicka i rutan ”Synlig för vårdgivare”. Är rutan tom, visas denna information endast för konsulten och tandvårdsenheten.
 6. Du kan redan innan du fått svar från konsulten ”ta tillbaka” ärendet i processen, dvs. välja att slutföra ärendet utan att konsultsvar kommit in. Detta gör du genom att klicka på den röda knappen ”Avsluta Konsultsvar”. Därefter tar du beslut i ärendet genom att välja Ärendestatus.
 7. När konsulten lämnat svar, visas ärendet med status ”Svar från konsult”, och kan sökas fram i Sök förhandsbedömning
  Klicka på Ärendenummer för att öppna ärendet, och klicka därefter på underfliken Konsultsvar. Konsultens utlåtande visas i kolumnen Korrespondens.
 8. Nu kan du ta beslut i ärendet med konsultutlåtandet som ytterligare underlag.

Begära komplettering av ett ärende

Om du upplever att det inskickade ärendet behöver kompletteras i något avseende (åtgärder, dokumentbilagor, beskrivningar av anamnes, terapiplan etc) kan du begära komplettering av ärendet. Detta kan du göra så många gånger som behövs. Du begär en komplettering så här:

 1. Ändra Ärendestatus till Avvaktar komplettering. En popup-ruta visas där du skall kryssa i en eller flera standardval och om du vill en text som meddelande till vårdgivaren om vad som skall kompletteras
  När du är klar, klicka på knappen Nästa. Då visas en ruta där du kan ändra den standardtidsfrist som gäller för kompletteringar, som är 30 dagar eller 90 dagar beroende på vilken version ditt landsting har.
  Behåll det datum som visas eller ange ett nytt, och klicka därefter på OK. Systemet stänger popupen och uppmanar dig att spara ändringen. Spara ändringen för att skicka begäran om kompletteringen till vårdgivaren. Systemet visar ett meddelande om att det nu är låst i avvaktan på kompletteringen.
 2. I detta läge –innan komplettering inkommit- kan du ”ta tillbaka ärendet” för att ta beslut innan du fått kompletteringen. För att göra detta klicka på den röda knappen ”Avsluta komplettering” som visas i ärendebilden (på samma sätt som ”Avsluta konsultsvar” som beskrevs tidigare).
 3. När vårdgivaren kompletterat ärendet visas det med status ”Inkommen komplettering” i Sök förhandsbedömningsfunktionen:
  Klicka på ärendet för att öppna det. Du kan nu se att en ny version har skapas av ärendet efter kompletteringen.
  Du kan titta på det ursprungliga ärendet (som nu har versionssuffix -1) genom att klicka på nedåtpilen vid ärendenumret i fältet Version.
 4. Ta beslut i ärendet genom att välja Ärendestatus, eller vid behov begär komplettering på nytt.