3.1. FAKT - Sök fakturor

Sök fakturor

 1. Välj funktionen Sök faktura i menyn Fakturahantering:


  En söksida visas, där du kan filtrera och ange sökparametrar. Nedan har alla Räkningar med status Registrerad och Med varningar sökts fram:
 2. Förklaring till vissa av kolumnerna i sökresultat:
  1. En gul varningstriangel i kolumnen längst till vänster indikerar att räkningen är flaggad för granskning. Du kan föra muspekaren över triangeln för att se hur många varningar som finns, t.ex. ”3 varningar att granska”.
  2. Fakturanummer: anger samlingsfakturanummer, som kan omfatta flera räkningar. I exemplet i bilden ovan finns två räkningar i samma faktura. Fakturanummer sätts automatiskt av systemet när vårdgivaren skickar in fakturan.
  3. Räkningsnummer: Räkningsnummer sätts automatiskt av systemet när vårdgivaren skickar in fakturan. En räkning avser i regel en patientbehandling.
  4. Status: Anger i vilket steg i processen som räkningen befinner sig. Registrerad: Räkningen har inkommit men ej blivit granskad. Godkänd: Räkningen har granskats och har godkänts av en fakturahandläggare. Attesterad: Räkningen har attesterats av behörig person. Exporterad: Räkningen har förts över till ekonomisystemet efter attesteringen och är/kommer att bli utbetald. Makulerad: Räkningen har makulerats av vårdgivare eller underkänts av Tandvårdsenheten, vilket kan ske innan räkningen exporterats till ekonomisystemet. Makulering kan ha gjorts p.g.a. att fel upptäckts. Fel som upptäcks efter att exportering av räkningen gjorts till ekonomisystemet, måste krediteras. Detta beskrivs längre fram i dokumentet.

Sök fakturaexportfiler

På denna sida kan du se alla fakturaexportfiler som skickats till ekonomisystemet.

De parametrar som finns är Bokföringsår och Bokföringsmånad. Per default är innevarande år samt "Alla" månader valt. Genom att välja år eller månad gör du en ny sökning och sökresultatet uppdateras automatiskt.

Genom att trycka på filnamnet under Fakturaexportfil laddar du ner den exporterade filen. Genom att trycka på filnamnet under Avstämningsfil laddar du ner den avstämningsfil som skapats som hör till exportfilen till vänster.