3.0. FAKT - Om fakturahantering

I WebbKoral hanteras inkommande fakturor för följande fakturatyper:

  • Bastandvård (ej förhandsbedömd tandvård) för olika vårdtyper (N, F, S samt BoU i Region Västmanland). Kan registreras manuellt av vårdgivaren (eller av regionen utifrån inskickat "pappersunderlag") eller läsas in i via fil. Fakturahandläggningen i WebbKoral är densamma oavsett registreringssätt.
  • Förhandsbedömd tandvård för olika vårdtyper (N, F, S samt BoU i Region Västmanland). Kan registreras manuellt av vårdgivaren eller läsas in i via fil. Hanteringen i WebbKoral är densamma oavsett registreringssätt.
  • Genomförda munhälsobedömning och fakturerbara avvikelser för uppsökande verksamhet.
  • Utbildningsfakturor inom uppsökande verksamhet.
  • Kapiteringsfakturor för listade barn (vissa regioners version av systemet) 
  • Ortodontifakturor (Region Västmanland)

Alla fakturatyper enligt ovan är sökbara och hanterbara i de gemensamma fakturafunktionerna i WebbKoral. Begreppet faktura används som samlingsbegrepp för räkningar.

  • En Faktura kan bestå av en eller flera Räkningar.
  • En Räkning avser som regel en patient. Undantaget Kapiteringsersättning för barn samt ortodontiverksamhet (vissa regioner)
  • En Räkning kan avse kreditering såväl som debitering när det gäller bastandvård eller förhandsbedömd tandvård. Flödet för en krediträkning är detsamma som för en debiteringsräkning, dvs. även dessa skall godkännas och attesteras.

För att börja arbeta med fakturor, måste du först söka fram en faktura eller ett urval av fakturor att arbeta med.