3.5. FAKT - Krediträkningar

Vårdgivare kan kreditera åtgärder som felaktigt fakturerats via en räkning. Dessa krediträkningar hanteras på samma sätt som en vanlig räkning, dvs de skall godkännas och attesteras.

  1. För att se inkomna krediträkningar, välj fakturatyp Kreditfaktura i funktionen Sök faktura:

    Krediträkningar visas med minustecken i beloppsfältet. För att se på detaljerna, klicka på Räkningsnumret. Följande visas:
     
  2. Du kan makulera krediträkningen vid behov. Klicka på Tillbaka-knappen för att hantera krediträkningen. Godkännande och attestering sker på samma sätt som för vanlig räkning, se beskrivning i tidigare. avsnitt i denna manual.