3.2. FAKT - Registrera pappersfaktura

Tandvårdsenheten på regionen kan registrera fakturor i systemet för förhandsbedömd vård och Ej förhandsbedömd vård, som kommit in på papper från en vårdgivare. För att göra detta, välj funktionen Registrera faktura i menyn Fakturahantering:

Ett nytt fönster öppnas, där du först skall ange organisationsnumret för den vårdgivare vars faktura du skall registrera:

  • Välj fakturerande klinik (Systemet visar förslag utifrån det som matas in. Det går att skriva organisationsnummer, kliniknummer eller namn i klartext). Observera att vårdgivaren måste vara upplagd i Menuett med rätt vårdtyp för att en faktura skall kunna registreras.
  • Ange vårdgivarens Eget fakturanummer i avsett fält (Detta är det som vårdgivaren använder som id för att förstå vad fakturan avser).
  • Ange Fakturadatum (Systemet fyller automatiskt i samma värde på Bokföringsdatum)
  • Ange Bokföringsdatum (om detta behöver ändras)
  • Klicka därefter på antingen ”Lägg till räkning (förhandsbedömd vård)” eller ”Lägg till räkning (ej förhandsbedömd vård)”. En eller flera räkningar kan registreras i fakturan. Flera räkningar innebär att detta är att betrakta som en samfaktura. Fortsätt till manualen ”Manual Symfoni för vårdgivare – fakturahantering” för att läsa om hur en räkning registreras.