3.3. FAKT - Fakturaperioder

Behöriga personer kan administrera fakturaperioder i Webbkoral. Dessa perioder styr under vilka datum en vårdgivare kan fakturera. Bokföringsmässigt är en fakturaperiod alltid en kalendermånad, medan Tandvårdsenheten i Webbkoral kan styra så att vårdgivare t ex inte kan fakturera senare än den 25:e en viss månad, eller kan fakturera några dagar in i nästa månad avseende behandlingsdatum för månaden före.

 1. För att hantera fakturaperioder, välj funktionen fakturaperioder under fliken Fakturahantering. Systemet visar en lista över fakturaperioderna för innevarande år.:
 2. Det finns olika datum för start/slut och dessa används enligt:
  1. Period start/slut = Bokföringsperiodens start/slut
  2. TVE reg start/slut = Öppettiden för fakturaregistrering då den görs av Tandvårdsenhetens handläggare
  3. Uppsök start/slut = Öppettid för vårdgivare som fakturerar uppsökandeverksamhet d v s MUnhälsobedömningar och Utbildning.
 3. För att lägga till en period, välj år, och fyll därefter i datumfälten för periodens start/ slut, samt TVE reg start / slut samt Uppsök start/slut
   
  Klicka därefter på knappen ”Lägg till” till höger om raden. Systemet visar därefter en bekräftelse på att fakturaperioden lagts till.
 4. Tandvårdsenheten måste Öppna och Stänga fakturaperioderna. För att öppna en period, klicka på knappen Öppna till höger om raden. Systemet öppnar perioden för registrering av fakturor enligt de datum som angivits, och skiftar knappar till ”Stäng” samt ”Redigera”:

  För att stänga perioden igen, klicka på knappen Stäng. För att redigera perioden, dvs ändra på ett eller flera datum, klicka på Redigera. Då öppnas datumfälten för ändring, och knapparna Spara respektive Avbryt visas:
   
  Gör din ändring och klicka därefter på Spara. Systemet återgår till det öppna läget med knapparna Stäng och Redigera tillgängliga.