5.5. UV - Anbudsområden

Alla boendeenheter för vilka leverantörer ansvarar för den uppsökande verksamheten tillhör ett Basområde. I leverantörsavtalen finns angivet vilka Anbudsområden som omfattas av respektive avtal. I WebbKoral kan tandvårdsenheten skapa Anbudsområden och därmed definiera vilka Basområden som tillhör Anbudsområdet. Grunden till Basområden är olika i olika regioner, men består oftast av Län-Kommun-Församling och ibland i kombination med Postnummer för att definiera ett basområde.

Skapa anbudsområde

 1. För att skapa ett Anbudsområde, välj funktionen Skapa anbudsområde i menyn Uppsökande verksamhet, enligt bilden nedan:
   
 2. Ange en anbudsområdeskod, ett anbudsområdesnamn, samt välj den kommun eller stadsdel som Anbudsområdet tillhör i fältet Kommun. Markera också rutan Aktivt om du vill att Anbudsområdet skall vara aktivt direkt när du sparat det.
 3. Välj sedan vilka basområden som skall ingå i Anbudsområdet. De basområden som kan väljas visas i rutan ”Basområden som inte ingår i AO”. Du kan markera basområdena ett och ett eller flera på en gång med kombinationen ”ctrl” och piltangenterna. När du markerat önskade basområden, klicka på den lilla högerpilen (inringad i bilden ovan) för att flytta över basområden till den högra rutan. För att flytta över alla basområden på en gång kan du även klicka på dubbelpilen strax under. Om du vill ändra en överflyttning kan du använda motsvarande vänsterpilar till höger om rutan ”Basområden som ingår i AO”.
  1. Basområden som har röd text betyder att de har använts även i ett annat Anbudsområde. Detta är tillåtet endast om det rör sig om olika boendetyper i Anbudsområdena. Att så är fallet kontrolleras av systemet när man sedan skapar avtal där Anbudsområdena ingår
 4. Ange sedan vilka boendetyper som är kopplade till Anbudsområdet i fältet ”Boendetyper i Anbudsområdet”.
 5. Klicka på knappen ”Spara anbudsområde” när du är klar. Anbudsområdet kan redigeras så länge det inte kopplats till något avtal.

Sök anbudsområde

 1. För att söka fram ett Anbudsområde, klicka på funktionen Sök anbudsområde i menyn Uppsökande verksamhet. Följande bild visas:
   
  Du kan exportera sökresultatet till Excel genom att klicka på Excel-ikonen längst till höger i rubrikraden Sökresultat, till höger om siffran för Antal träffar
 2. För att titta på ett Anbudsområde, klicka på anbudsområdeskoden längst till vänster. Om Anbudsområdet är kopplat till ett avtal avseende uppsökande verksamhet, är det låst för redigering ( i vissa regioner), och följande meddelande visas överst på anbudsområdessidan:
   
  Om inte detta meddelande visas kan Anbudsområdet redigeras.