5.6. UV - Boendeenheter

Skapa boendeenhet

Både Tandvårdsenheten på regionen och kommunanvändare med rätt behörighet kan skapa en boendeenhet i systemet. Skillnaden är att tilldelning till korrekt basområde inte kan göras på kommunal nivå, utan här skall regionen komplettera med detta och därmed aktivera boendeenheten.

 1. För att skapa en boendeenhet, välj funktionen Skapa boendeenhet i menyn Uppsökande verksamhet:

  Systemet visar följande registreringsbild:
 2. Fyll i fälten, lägg märke till vilka fält som är obligatoriska. ”Kod” är en intern identitet som sätts av systemet automatiskt när boendeenheten sparas.
 3. I vallistan Boendetyp väljer du antingen Egen bostad, Kommunalt boende, Hemsjukvård eller LSS.
 4. I vallistan SCB-kod väljer du den kommun där boendeenheten ligger. För vissa större städer måste du också välja stadsdel i den vallista som då kommer att visas.
 5. När du valt kommun (och ev stadsdel) skall du välja det basområde där boendet ligger.
 6. Slutligen, välj aktuellt år (första avtalsår) för avtalet i underfliken Platsantal, och ange antal omvårdnadspersonal.
 7. När du är klar, klicka på knappen Spara boendeenhet. Systemet visar en bekräftelse på att du sparat boendeenheten. Om det finns ett avtal kopplat till basområdet där boendet ligger, listas boendeenheten i avtalsbilden, se Sök och redigera avtal i föregående avsnitt.

Sök och redigera Boendeenhet

 1. För att söka fram en boendeenhet, välj funktionen Sök boendeenhet i menyn Uppsökande verksamhet. Följande bild visas:

  I sökfältet Namn kan du söka på en del av namnet, exempelvis kan en sökning på ”tall” ge träff på ”Tallgläntan”, ”Stallgården” etc. Väljer du en Kommun som har stadsdelar så visas även ett sökfilter med de stadsdelar som kommunen har. Du kan exportera sökresultatet till Excel genom att klicka på Excel-ikonen längst till höger i rubrikraden Sökresultat, till höger om siffran för Antal träffar.
 2. Genom att klicka i filtret ”Saknar basområde” visar träffresultatet de boendeenheter som registrerats av kommuner, och som inväntar tilldelning av basområde (beskrivs längre fram i manualen)
 3. Du kan filtrera sökningen på Aktiva/Ej Aktiva boendeenheter med hjälp av fältet Status. Ej aktiva boendeenheter kan vara sådana som tidigare varit aktiva, samt nyregistrerade på kommunnivå som ännu ej tilldelats basområde och gjorts Aktiva
 4. För att öppna en Boendeenhet, klicka på boendekoden i kolumnen Kod längst till vänster i sökresultatet. Följande bild visas:

  Alla vita fält är redigerbara. ”Kod” är en intern kod som systemet automatiskt sätter när boendeenheten sparas. Glöm inte att klicka på knappen Spara när du gjort dina ändringar.
 5. Det finns tre underflikar längst ned på sidan:
  1. Platsantal: Här kan du lägga till platsantal för ett nytt år. Det gamla årets platsantal sparas som historik
  2. Avtal: Här visas vilket avtal om uppsökande verksamhet som Boendeenheten omfattas av
  3. Anteckningar: Detta är ett fritextfält för Tandvårdsenhetens egna noteringar.

Tilldela Basområde till Boendeenhet som registrerats av kommun

När en kommunanvändare med rätt behörighet registrerar ett nytt boende, saknar de funktionen att tilldela boendet ett basområde. Detta skall istället landstinget/regionen göra. När det finns ett sådan nyregistrerat boende har det texten ”Inväntar tilldelning” i kolumnen Basområde i bilden Sök Boendeenhet, samtidigt som boendeenheten inte är aktivt, på följande sätt:

 1. För att tilldela boendeenheten ett basområde, klicka på koden i kolumnen längst till vänster för att öppna redigeringsbilden för boendet. Systemet visar en varningstext om att registreringen är gjord av en kommunal kontaktperson och att Boendeenheten inte är aktiv:
 2. Välj basområde i vallistan ”Basområde” (se gulmarkering i bilden ovan), markera kryssrutan Aktiv och klicka sedan på Spara boendeenhet.
  För  vissa landsting/regioner kommer ett mail kommer automatiskt att skickas till berörd kommun med information om att boendet är klart att använda