5.3. UV - Granskningslista

Granskningslistan är en kontrollfunktion för Tandvårdsenheten för att följa upp avvikelser i samband med Munhälsobedömningar och oplacerade patienter. För att se Granskningslistan, välj funktionen under menyn Uppsökande verksamhet.

Du kan filtrera listan på Status: Oplacerad, Ej undersökt i tid (finns inte i NLL:s version), Aktivitet med avvikelse samt Fakturerbar avvikelse. En leverantör kan placera en patient som Oplacerad i samband med avvikelserapportering, då vistelsen för patienten är okänd. Du kan också filtrera på Avvikelse: Endast med avvikelse, Endast utan avvikelse eller Alla. Du kan exportera sökresultatet till Excel genom att klicka på Excel-ikonen längst till höger i rubrikraden Sökresultat, till höger om siffran för Antal träffar.

Om Avvikelse sökts fram, öppna avvikelsen genom att klicka på knappen Öppna avvikelse.