5.1. UV - Sök EPI-rapport

För att söka fram EPI-rapporter, välj funktionen Sök EPI-rapport i menyn Uppsökande verksamhet. Följande söksida visas:

Det finns ett antal sökfält och sökfilter att tillgå. Du kan exportera sökresultatet till Excel genom att klicka på Excel-ikonen längst till höger i rubrikraden Sökresultat, till höger om siffran för Antal träffar.

För att öppna en EPI-rapport. Klicka på EPI-nr i kolumnen längs till vänster. Följande EPI-bild visas (hela EPI-rapporten visas inte i bilden):

Om EPI-rapporten skulle vara felaktig och eller inaktuell så kan Tandvårdsenheten ta bort den genom att klicka på "Ta bort"-knappen. Det går bara att ta bort EPI-rapporter som inte har fakturerats.

Det finns även möjlighet att skriva kommentarer på EPI-rapporten, dessa noteringar är endast interna för Tandvårdsenheten och syns alltså inte för vårdgivaren.