5.2. UV - Sök MHB

Sök MHB är en sökfunktion för att få fram information om en specifik patient eller patienter, alternativt boendeenheter, leverantörer mm avseende Munhälsobedömningar.

Man kan t ex söka fram alla patienter som tackat Nej till MHB i ett specifikt boende, och en mängd andra filtreringar.

Välj funktionen Sök MHB i menyn Uppsökande verksamhet.

Nedanstående bild visas, där olika filtreringar kan göras, Du kan exportera sökresultatet till Excel genom att klicka på den lilla Excel-ikonen längst till höger ovanför sökresultatet