0. MEN - Om Menuett

Inledning

Menuett är skapat för vårdgivar- och användarhantering. Menuett är uppbyggt av flikar. Genom att klicka på en flik öppnas den och information kan då registreras och/eller läsas. Genom att klicka på en ny flik navigerar användaren bort från den aktuella fliken, det är därför viktigt att spara sina ändringar innan man navigerar till en ny sida. Har användaren påbörjat en registrering, lämnar sidan och sedan går tillbaka igen så kommer sidan att laddas om och informationen som tidigare angivits är borta.

Systemet innehåller bl.a. följande funktioner:

 • Registrera/administrera vårdgivare
 • Registrera/administrera användare
 • Ta ut rapporter relaterade till användare och vårdgivare

Menuetts flikar

 • Vårdgivare
  • Sök vårdgivare
  • Ny vårdgivare
 • Användare
  • Sök användare
  • Ny användare
 • Rapporter
  • Användare
  • Vårdgivare