2.0. MEN - Scenarion för användare

Allmänna steg

Dessa steg är gemensamma för att skapa en användare. Nedan följer sedan de specifika steg som krävs för de olika systemen.

 1. Fyll i Förnamn
 2. Fyll i Efternamn
 3. Fyll i E-postadress
 4. Fyll i Telefonnummer
 5. Fyll i Mobilnummer
 6. Fyll i HSAID
 7. Fyll i Personnummer

Användare i Menuett

 1. Kryssa i de roller som användaren ska ha i Menuett (se Användarroller)
 2. Tryck på Spara användare

Nu har du skapat en användare med behörighet till Menuett.

Användare i Libretto Intern (SLL)

 1. Kryssa i de roller som användaren ska ha i Libretto (se Användarroller)
 2. Tryck på Spara användare

Nu har du skapat en användare med behörighet till Libretto Intern.

Användare i Webbkoral

 1. Kryssa i de roller som användaren ska ha i Webbkoral (se Användarroller)
 2. Tryck på Spara användare

Nu har du skapat en användare med behörighet till Webbkoral.

Användare i Libretto för Vårdgivare (SLL)

 1. Tryck på knappen Koppla ny vårdgivare
 2. Skriv in organisationsnummer (du kan även välja att skriva vårdgivarens namn eller kliniknummer/kostnadsställe)
 3. Välj roller specifika för Libretto för vårdgivare (se Användarroller)
 4. Tryck på Lägg till

Nu har du skapat en användare med behörighet till Libretto för Vårdgivare.

Symfoni för Vårdgivare

 1. Tryck på knappen Koppla ny vårdgivare
 2. Skriv in organisationsnummer (du kan även välja att skriva vårdgivarens namn eller kliniknummer/kostnadsställe)
 3. Välj roller specifika för Libretto för vårdgivare (se Användarroller)
 4. Tryck på Lägg till

Nu har du skapat en användare med behörighet till Symfoni för Vårdgivare.

Symfoni för Kommunanvändare

 1. Tryck på knappen Koppla ny kommun
 2. Välj kommun
 3. Välj eventuellt en eller flera distrikt/stadsdelar
 4. Välj i Titel, eller skriv en ny titel vid behov
 5. Fyll i Arbetsställe
 6. Välj roller (se Användarroller)
 7. Fyll i eventuell boendeenhet
 8. Tryck på Lägg till

Nu har du skapat en användare med behörighet till Symfoni för kommunanvändare.

Symfoni för Konsulter

 1. Expandera sektionen Konsult
 2. Välj roller (se Användarroller)
 3. Tryck på Spara användare

Nu har du skapat en användare med behörighet till Symfoni för Konsulter.