0. LI - Behörighet

För att logga in i systemet behöver du vara registrerad som användare av systemet hos Tandvårdsenheten. Du behöver också någon av nedanstående e‐legitimationer.

  • eTjänstekort med lagrat certifikat utfärdat av SLL (finns hos vissa användare, övriga användare kommer att fr.o.m. 2010 successivt erhålla eTjänstekort)
  • e‐Tjänstelegitimation. Anskaffas av din vårdgivarorganisation från Steria för användning i tjänsten, se http:\\eid.steria.se/HSN, eller tala med den som är kontaktperson gentemot SLL Tandvårdsenheten på din arbetsplats
  • e‐legitimation. Personlig e‐legitimation, erhålls från Nordea, Telia, Steria eller din Internetbank. Se http://www.e‐legitimation.se.

Det är din arbetsgivare som avgör om e‐tjänstelegitimation eller privat e‐legitimation skall användas. Tandvårdsenheten måste veta vilken typ av e‐legitimation som du kommer att använda. Detta skall kontaktpersonen på din arbetsplats ha meddelat. Vid osäkerhet: kontrollera att så har skett.

Logga in

Du loggar in i TVE’s version av Libretto via https://tandvard.intern.se/libretto.