3.2. LI-ATV - Vårdrapporter

Det finns två olika sätt att registrera en vårdrapport för en patient, antingen genom att söka fram en patient i systemet och registrera vårdrapporten under fliken Manuell vårdrapport eller genom att läsa in en vårdrapportfil.

Sök vårdrapport

Här kan användaren söka fram de vårdrapporter som tillhör barn som är/har varit listade hos en vårdgivare.

En vårdrapport ska lämnas in senast den 9 januari för barn och ungdomar som varit i obligatorisk ålder under föregående år. En vårdrapport är öppen för redigering under hela vårdperioden, dvs. under de två år vårdrapporten är aktuell.

De vårdrapporter som är aktuella går att uppdatera. Både manuellt registrerade vårdrapporter och vårdrapporter inrapporterade per fil går att söka fram och redigera.

Fyll i de sökparametrar och klicka på Sök. En lista med de vårdrapporter som matchar sökkriterierna visas. Denna lista går att exportera till Excel genom att klicka på Excel‐ikonen till höger ovanför sökresultatet.

 1. Organisationsnr: Det organisationsnummer som användaren hör till. Kan inte väljas.
 2. Kliniknr/Kostnadsställenr: För användare med behörighet till endast en mottagning visas mottagningens nummer. För användare med behörighet till flera mottagningar kan mottagning väljas i listan. Dessa kan också låta värdet vara Alla för att söka på alla mottagningar inom organisationen.
 3. Personnummer: Anges med ååååmmdd‐-xxxx eller ååååmmddxxxx Period fr.o.m.: Välj det år som vårdrapporten är giltig från.
 4. Period t.o.m.: Välj det år som vårdrapporten är giltig till och med.
 5. Åtgärdskod
 6. Återställ: Återställer formuläret och tar bort de ifyllda sökparametrarna.
 7. Sök: Söker fram vårdrapporter utifrån angivna sökkriterier.

För att öppna en vårdrapport klickar användaren på länken Öppna vårdrapport i den högra kolumnen i sökresultatet.

Manuell registrering

Här visas den vårdrapport som har sökts fram genom Sök vårdrapport. Det går även att komma till redigering av
en vårdrapport genom att på patientsidan klicka på den vårdrapport användaren vill redigera.

I vårdrapporten visas uppgifter om patienten och uppgifter om den vårdgivare som ”äger” vårdrapporten. För
patienter som fyller 3, 7, 13 eller 19 år under innevarande år visas ett EPI-‐formulär. Formuläret innehåller olika
uppgifter beroende på barnets ålder.

Under Behandlingsåtgärder sedan förra vårdrapporten fyller användaren i de behandlingsåtgärder som har
utförts på patienten inom perioden för vårdrapporten. Det går endast att ange vårdhändelser inom den period som
patienten varit listad hos vårdgivaren.

 1. Datum: Ange datum för genomförande av åtgärden.
 2. Åtgärd: Välj den åtgärd som utfördes.
 3. Antal: Ange antal åtgärder som utfördes.
 4. Lägg till: Lägg till åtgärden till listan av utförda åtgärder.

De registrerade åtgärderna visas i listan tillsammans med datum för utförande. Om någon uppgift är fel finns
möjlighet att ta bort registrerade åtgärder genom att klicka på länken Ta bort i den högra kolumnen i listan.

Filregistrering

För några vårdgivare och ett antal journalsystem finns det möjlighet att extrahera vårdrapportdata från
journalsystemet till en fil som sedan kan läsas in i Libretto. Under fliken Vårdrapportsfil kan användaren
ladda upp de filer som har tagits fram ur journalsystemet.

 1. Klicka på knappen Bläddra och din filhanterare öppnas.
 2. Bläddra fram till och välj den vårdrapportsfil som ska läsas in i Libretto. Klicka på öppna. Var filen ligger beror på lokala inställningar.
 3. I Libretto läses nu filen in genom att användaren klickar på Skicka.
 4. Filen läses in i systemet. Om något är fel med filen eller innehållet i filen visas det i meddelandet när filen har lästs in.

Sök vårdrapportsfil

För att hitta filer som har lästs in i systemet och de fel som då eventuellt har uppstått används fliken Sök
vårdrapportfil. Här kan användaren söka fram de filer som lästs in genom att välja år, månad och filnamn.