3.3. LI-ATV - Utbetalningar

Utbetalningar

Här kan man söka fram utbetalningsfiler som skapats tidigare via olika sökparametrar (År, Månad och Motpart).

Klicka på länken Visa filinformation för att öppna upp filen som skickats till Raindance för utbetalning.

Utbetalningsunderlag

Grunden för utbetalningarna i Libretto är listade barn. Ersättning betalas ut till vårdgivaren automatiskt för antalet listade barn. Ersättningen består av tandvårdspeng med eventuellt behovstillägg. För privata vårdgivare görs ett avdrag till den så kallade riskpotten. Vårdgivare kan ta fram ett utbetalningsunderlag i systemet varje månad.

De månatliga utbetalningarna startar efter att ett barn listats i systemet. Vårdgivaren får ersättning med 1/12 per månad med start månaden efter registreringen oavsett när under månaden registreringen skett. Fakturadatum sätts till den 1 varje månad från och med den månad som vårdgivaren får ersättning. Utbetalningen sker 22 dagar efter fakturadatum. Infaller den 23:e på en lör., sön. eller helgdag betalas pengarna ut närmast följande vardag. Var patienten är registrerad/listad per den sista i månaden avgör vilken vårdgivare som får ersättning för patienten.

Om ett barn skulle lista om sig enligt nedan kommer vårdgivare A få ersättningar för listning fram till och med maj och vårdgivare C från och med juni. Vårdgivare B får ingen ersättning.

BILD SAKNAS!