3.4. LI-ATV - Informationsutskick

Excel‐listor skapas varje månad för att utgöra underlag till informationsutskick för nyinflyttad. Listorna går att
skicka till tryckeriet för tryck och distribution eller kan importeras till Word för att skriva ut adressetiketter
själva inom TVE.

Informationsutskick till blivande 3‐åringar genomförs en gång per år i början på november. Då tas en Excel‐lista
fram ut Libretto med alla barn nu skrivna i Stockholms län och som fyller 3 år under kommande kalenderår.
Denna lista skickas till ett tryckeri för tryck och distribution.