3.6. LI-ATV - Rapporter

Listningar
Visar de patienter som för valt år och månad var listade hos vårdgivaren den sista i månaden.

Omlistningar
Visar de patienter som under vald månad och år omlistades, dvs. valde att lista sig hos en annan vårdgivare.

Olistade
Visar de patienter som under valt år och månad var olistade inom vårdgivarens ansvarsområde. Denna rapport finns endast för vårdgivare med områdesansvar.

Stoppade ersättningar
Visar de patienter som under valt år och månad avlistades från vårdgivaren för att de flyttade från Stockholms län eller avled.

Vårdrapporter
Aktiva vårdrapporter vid det tillfälle som rapporten avser.