4.1. LI-VÄ - Översikt

På denna sida kan du som TVE-handläggare se hur många direktrapporter, förhandsbedömningar och tilläggsärenden som just nu finns i respektive status.

De direktrapporter, förhandsbedömningar och tilläggsärenden som finns i respektive status kan öppnas upp via att man klickar på siffran t ex de 1094 st i tillståndet Avslutade i bilden nedan.

Statusar

Direktrapport

 • Ej fakturerade vårdärenden. Direktrapporter som har påbörjats av vårdgivaren men som ej ännu är inskickade
 • Fakturerade utan FHB. Direktrapporter som har fakturerats utan en kopplad FHB.
 • Fakturerade med FHB. Direktrapporter som har fakturerats med minst en kopplad FHB.
 • Arkiverade. Direktrapporter vars prövningsperiod har tagit slut för minst tre månader sedan.

Förhandsbedömning och Tilläggsärende

 • Inväntar mottagande. Detta är förhandsbedömningar som har skickat in men ej ännu har tagits emot. Alla förhandsbedömningar tas automatiskt om hand av systemet inom 24 timmar.
 • Mottagna. Detta är förhandsbedömningar som har skickats in och tagits emot. Alla förhandsbedömningar som skickas in hamnar automatiskt här efter 24 timmar.
 • För komplettering. Detta är förhandsbedömningar som handläggaren vill få kompletterade av remittenten innan de kan godkännas
 • Under behandling. Detta är förhandsbedömningar som har godkänts för prövning och där behandling pågår.
 • Hos konsult. Detta är förhandsbedömningar där handläggaren har skickat förhandsbedömningen till en konsult för vidare bedömning.
 • Beslutade. Detta är förhandsbedömningar som ej har blivit godkända, men där beslutet ej ännu har godtagits av remittenten.
 • För omprövning. Detta är förhandsbedömningar som har underkänts, men där remittenten har begärt att beslutet skall omprövas.
 • Avslutade. Detta är förhandsbedömningar som har blivit godkända eller godkända med förbehåll, eller där beslutet ”Ej godkänd” antingen har godtagits av remittenten eller där remittentens begäran om omprövning avslagits.
 • Arkiverade. Detta är förhandsbedömningar där prövningsperioden har tagit slut för minst tre månader sedan

Fakturering

 • Åtgärder klara för fakturering. Dessa åtgärder är godkända och kommer med i nästa faktura
 • Ej godkända åtgärder… Antal åtgärder som inte godkänts av automatiska eller manuella kontroller