4.2. LI-VÄ - Sök/Visa vårdärende

Sök vårdärenden

TVE-handläggaren kan söka fram en direktrapport eller förhandsbedömning utifrån olika sökparametrar och därefter öppna upp denna och kontrollera innehållet via länken Visa.

Visa direktrapport

Här visas all information som finns registrerad för direktrapporten. Till höger visas en översikt av vårdärendet, i det här fallet finns en kopplad förhandsbedömning samt två kopplade tilläggsärenden.

Alla åtgärder som finns kopplade till vårdärendet listas med status.

Visa förhandsbedömning

Här visas all information som finns registrerad för förhandsbedömningen. Bilden kan vara uppdelad i fem olika flikar beroende på vilken status förhandsbedömningen har. Möjliga flikar är FHB-information, Planerade åtgärder, Beslutade åtgärder, Rapporterade åtgärder, och Ärendelogg. Klicka på respektive flik för att se detaljerad information.