5.1. LI-AKUT - Översikt

På denna sida kan du som TVE-handläggare se hur många akuträkningar som just nu finns i respektive status.

O B S - De akuträkningar som finns i respektive status kan öppnas upp via att man klickar på siffran t ex de 21 st i tillståndet Registrerade i bilden nedan.

Status

  • Ej skickade. Detta är akuträkningar som har sparats men ej ännu har skickats.
  • Registrerade. Detta är förhandsbedömningar som har skickats och registrerats och som är fakturerbara i Libretto.
  • Ej fakturerbara (i Libretto). Detta är förhandsbedömningar som har skickats och registrerats men som inte är fakturerbara i Libretto.

Fakturering

  • Åtgärder klara för fakturering. Dessa åtgärder är godkända och kommer med i nästa faktura
  • Ej godkända åtgärder… Antal åtgärder som inte godkänts av automatiska eller manuella kontroller