6.1. LI-STV - Översikt

På denna sida kan du som TVE handläggare se hur många remisser som just nu finns i respektive status.

O B S - De remisser som finns i respektive status kan öppnas upp via att man klickar på siffran t ex de 9 st i tillståndet Under behandling hos specialist i bilden nedan.

Status

 • Ej skickade remisser. Detta är remisser som enbart sparats men inte skickats till specialist.
 • Väntar på godkännande hos specialist. Detta är remisser som skickats men som inte godkänts av specialist.
 • För komplettering. Detta är remisser som specialisten vill få kompletterad av remittenten innan den kan godkännas
 • Under behandling hos specialist. Detta är remisser som godkänts och behandling pågår.
 • Avslutade remisser. Detta är remisser där specialisten skickat remissvar och remissen kan anses som hanterad.
 • Avvisade remisser. Detta är remisser som inte tagits emot av specialist av olika orsaker.

Varningar

 • Remiss där väntetiden är över 60 dagar mellan skickat datum och datum för undersökning
 • Remiss där väntetid är över 60 dagar mellan datum för undersökning och datum för behandlingsåtgärd
 • Patienter ej längre berättigade till fri tandvård
 • Patienter som blir 20 år från årsskiftet

Fakturering

 • Åtgärder klara för fakturering. Dessa åtgärder är godkända och kommer med i nästa faktura
 • Ej godkända åtgärder… Antal åtgärder som inte godkänts av automatiska eller manuella kontroller