6.3. LI-STV - Vårdåtgärder

Sök vårdåtgärder

TVE-handläggaren kan söka fram vårdåtgärder utifrån olika sökparametrar och därefter utföra något av följande:

 1. Öppna upp själva remissen genom att klicka på remissidentiteten
 2. Öppna upp patientinformationen genom att klicka på Personnummer
 3. Hantera själva åtgärden utifrån vilket status den har och vilken funktion som visas i kolumnen Välj
  1. Kreditera en redan Fakturerad åtgärd. Detta medför att summan kommer krediteras vid nästa fakturering.
  2. Granska en åtgärd som fastnat på personkontroll. Efter beslut kan TVE-handläggaren sätta åtgärden som Godkänd eller Ej godkänd och skriva en kommentar.
  3. Godkänn en åtgärd som systemet satt till Ej godkänd. T ex om vårdgivaren tjatar och TVE går med på ett avsteg från regelverket.

Sökresultat vårdåtgärder

Sökresultatet kan sorteras genom att klicka på kolumnrubrikerna. Det går att exportera sökresultatet till Excel för vidare behandling exempelvis för statistik och rapporter.

I sökresultatet presenters alla åtgärder som hittas via de valda sökkriterierna. Det går att klicka på remiss-id för att komma till remissen. Det går att klicka på patientens personnummer för att komma till personuppgifter.

Granska fakturabilagor på åtgärdskoder med rörligt pris

Vad gör specialisttandläkaren?

 • Specialistvårdgivaren anger en åtgärd med rörligt pris t ex: åtgärdskod 163.
 • Systemet sätter åtgärden till Ej godkänd efter som det saknas fakturabilaga
 • Specialistvårdgivaren ska nu bifoga en fakturabilaga så åtgärden kan utbetalas. (O B S kontrollen som görs stämmer av att det bifogas minst en fakturabilaga.)
 • Systemet sätter om status på åtgärden till Granskas d v s TVE ska kontrollera fakturan och ser allt bra ut så sätts den till Godkänd.

Vad gör TVE?

 • TVE-handläggaren söker fram åtgärder som har status Granskas via sidan Sök vårdåtgärder.
 • Systemet visar alla åtgärder som ska granskas

 • TVE-handläggaren öppnar upp remissen (Pil 1) och kontrollerar den åtgärd som ska granskas i remissen.

 • TVE-handläggaren väljer fliken Vårdåtgärder och öppnar upp den bifogade fakturabilagan genom att klicka på länken under Fakturabilagor.

 • TVE-handläggaren backar sedan tillbaka till söksidan via länken <Tillbaka och fattar sitt beslut via länken Besluta (Pil 2 nedan).
 • TVE-handläggaren godkänner eller avslår åtgärden.

Kreditering av åtgärd

När en åtgärd felaktigt faktureras kan de krediteras av Tandvårdsenheten. De kommer att få status ”inväntar kreditering” och följer automatiskt med i nästkommande faktura. När fakturan skickats till TVE får åtgärden status ”krediterad”.

Vård i Journalsystem (endast T4)

Folktandvården registrerar utförd vård för remiss i sitt journalsystem T4. Varje natt exporteras dessa vårdåtgärder in i Libretto där de kan granskas, registreras och därefter faktureras. Varje åtgärd måste vara kopplad till en T4-remiss.