6.4. LI-STV - Fakturor

Sök fakturor

Här kan TVE-handläggaren söka fram inskickade fakturor utifrån ett antal olika parametrar. Innehållet i fakturan kan sedan öppnas upp via länken Visa.

Visa faktura

Kliniker och summerat belopp presenteras i den övre delen. Via länken Visa fakturadetaljer kan de ingående åtgärderna presenteras under fakturadetaljer.

Utbetalningar

Alla fakturor som skickats till TVE kan nu exporteras till en Raindance-fil. Detta kan TVE-handläggaren göra via länken Exportera fakturor.

Systemet skickar Raindance-filen direkt till ansvarig för inläsningen till Raindancesystemet. (Bahram).

TVE-handläggaren kan efter skapandet plocka upp och se den exporterade filen via länken Visa filinformation.