6.5. LI-STV - Administration

Ändra fakturadatum

Varje månad kan specialistklinikerna skicka faktura till TVE på de registrerade åtgärder som godkänts. Om kliniken av någon anledning inte kan skicka fakturan inom den ordinarie faktureringsperioden kan användare på Tandvårdsenheten förlänga faktureringsperioden.

  1. För att ändra möjligheten för specialistvårdgivare att skicka faktura klickar du på ”Ändra” för den period som fakturering skall utökas för.
  2. Fält för att redigera datum då fakturering är tillåten visas.
  3. När datum är ändrat, klicka på ”Spara ändring”.
  4. Det går att ångra valet innan ändringen är sparad. Då sker ingen förändring för faktureringen.

De specialistvårdgivare som redan skickat faktura under den givna perioden kommer inte kunna skicka ytterligare en faktura trots att fakturerings datum ändras.

Åtgärder per specialitet

När specialistvårdgivare registrerar vårdåtgärder manuellt visas valbara åtgärder i en valbox. Tandvårdsenheten har möjlighet att ändra de åtgärder som är valbara för respektive specialitet vid registrering av vårdåtgärder.

  1. Välj specialitet
  2. Lista med de åtgärder som är valbara för specialiteten visas
  3. Det går att ta bort en åtgärd från valboxen genom att klicka på ”ta bort. Du får bekräfta att åtgärden skall tas bort. Borttag av en åtgärd påverkar endast kommande åtgärdsregistreringar.
  4. Om du vill lägga till en åtgärd, välj den i valboxen ”Välj åtgärd” och klicka sedan på knappen Lägg till.