7.1. LI-OTV - Översikt

På denna sida kan du som TVE handläggare se en översikt avseende tandregleringsremisser, checkar och ärenden inom tandreglering (check2 och dubbelcheck).

O B S - De remisser som finns i respektive status kan öppnas upp via att man klickar på siffran t ex de 6 st i tillståndet Under behandling hos konsult i bilden nedan.

Status remisser

 • Ej skickade remisser. Detta är remisser som enbart sparats men inte skickats till konsult.
 • Väntar på mottagande hos konsult. Detta är remisser som skickats men som inte mottagits av konsult.
 • Väntar på godkännande hos konsult. Detta är remisser som mottagits med som inte godkänts av konsult.
 • För komplettering. Detta är remisser som konsulten vill få kompletterad av remittenten innan den kan godkännas
 • Under behandling hos konsult. Detta är remisser som godkänts och behandling pågår.
 • Avslutade remisser. Detta är remisser där specialisten skickat remissvar och remissen kan anses som hanterad.
 • Avvisade remisser. Detta är remisser som inte tagits emot av specialist av olika orsaker.

Status checkar

 • Registrerade checkar. Detta är checkar som registrerats av en tandreglerare.
 • Startade behandlingar. Startdatum och uppgifter har registrerats i registrerad check.
 • Avslutade behandlingar. Avslutsdatum och uppgifter har registrerats i registrerad check.
 • Avbrutna behandlingar. Checken har avbrutits på grund av att patienten flyttat från länet, avlidit eller avbrutits av tandregleraren alternativt patienten själv.

Status ärenden

 • Nyinkomna ärenden. Detta är ärenden som handlar om ansökan om check2 från ortodontist eller ansökan om dubbelcheck från konsult.
 • Godkända ärenden. Ärenden där prövningskonsulten godkänt.
 • Avslagna ärenden. Ärenden där prövningskonsulten avslagit och motiverat varför.