7.2. LI-OTV - Ortodontiremisser

Sök remiss

TVE-handläggaren kan söka fram en remiss utifrån olika sökparametrar och därefter öppna upp remissen och kontrollera innehållet via länken Visa.

Filtrering kan göras på en rad olika parametrar såsom remisstatus, beslutet i remissen, urvalsområde och avsändare/mottagare.

Visa remiss

Här visas all information som finns registrerad för remissen. Bilden är uppdelad i tre flikar Remissuppgifter, Vårdåtgärder och Remissvar. Klicka på respektive flik för att se detaljerad informationen.