7.4. LI-OTV - Ärenden

Sök ärenden

TVE-handläggaren kan söka fram ett ärende utifrån olika sökparametrar och därefter öppna upp ärendet och kontrollera innehållet via länken Visa.

Ärenden hanteras av prövningskonsulter som i dessa granskar om en check2 ansökan eller dubbelcheck ansökan ska godkännas eller avslås.