7.5.1. LI-OTV-FAKT - Konsult

Sök faktura

TVE-handläggaren kan söka fram fakturor utifrån olika sökparametrar och därefter öppna upp fakturadetaljer och kontrollera innehållet via länken Visa.

Visa faktura

Om konsulten har flera avtal visas varje avtal och ersättningsbelopp.

Utbetalningar

Alla fakturor som skickats till TVE från konsult läggs upp i en utbetalningsfil den 1:a varje månad.

Systemet skickar denna utbetalningsfil (Raindance) till ansvarig för inläsningen till Raindancesystemet. (Bahram).

TVE-handläggaren kan efter skapandet plocka upp och se den exporterade utbetalningsfilerna via att söka via år, månad och motpart och därefter klicka på länken Visa filinformation vid utbetalningsfilen.