7.5.2. LI-OTV-FAKT - Ortodontist

Sök faktura

TVE-handläggaren kan söka fram fakturor utifrån olika sökparametrar och därefter öppna upp fakturadetaljer och kontrollera innehållet via länken Visa.

Visa faktura

Nu visas de checkar som ingår i fakturan och checken kan öppnas upp via att klicka på checknummer.

Utbetalningar

Alla fakturor som skickats till TVE från ortodontist läggs upp i en utbetalningsfil den 1:a varje månad.

Systemet skickar denna utbetalningsfil (Raindance) till ansvarig för inläsningen till Raindancesystemet. (Bahram).

TVE-handläggaren kan efter skapandet plocka upp och se den exporterade utbetalningsfilerna via att söka via år, månad och motpart och därefter klicka på länken Visa filinformation vid utbetalningsfilen.