7.6. LI-OTV - Administration

Ersättningsbelopp

Här kan TVE administrera ersättningsbelopp för ortodonti och käkortopedi. Efter val av år visas gällande priser för detta år. Om priset ska ändras anges ett nytt belopp och därefter tryck på Spara-knappen

Urvalsområden

Här kan TVE se vilka urvalsområden som finns (01-14) och på var och en Administrera urvalsområde samt Administrera perioder/budget. I tabellen visas upplagda basområden samt antal kopplade basområden i varje urvalsområde.

Dessutom kan helt nya urvalsområde skapas via länken > Skapa nytt urvalsområde.

Administrera urvalsområde

I denna sida visas vilka basområden som är kopplade till valt urvalsområde. För att plocka bort basområden markeras det i den högra rutan och tas bort med ” < ”-knappen.

Eventuellt nya ej kopplade basområden söks fram via Kommun och eventuell Stadsdel och visas i rutan Ej kopplade basområden. Ska någon tas med markeras det och flyttas över till den högra rutan via ” > ”-knappen.

Efter att ändringarna är klara tryck på Spara-knappen. Om ändringen inte ska sparas tryck på Återställ-knappen så återgår systemet till ursprungligt utseende.

Administrera perioder/budget

I denna bild kan TVE lägga upp budgetperioder för ett valt urvalsområde samt redigera budget för ett visst år inom perioden. Redigering görs via länken Redigera som finns som länk vid varje år.

Ska perioden förlängas kan detta göras via länken > Skapa ny period

Avtal urvalsområden

Varje upplagt urvalsområde ska kopplas till en konsult inom ortodonti. I denna bild visas vilka vårdgivare som kopplats till respektive urvalsområde i ett avtal.

Klicka på länken Visa avtal för att få upp detaljerna i avtalet.

Nytt avtal skapas via > Skapa nytt avtal. Kom ihåg att skapa separata avtal för en konsult om denne ska ansvara för flera urvalsområden.

Visa urvalsområdesavtal

När ett avtal öppnas visas detaljer för själva avtalet. Om ersättningsbelopp eller giltighetstider ska ändras kan detta justeras och sparas via Spara-knappen.

Om en konsult har ansvar för flera urvalsområden lägg separata avtal upp för var och en av dessa.

Standardfraser

Här kan TVE lägga upp centrala standardfraser som konsulterna får upp och kan välja i sina remissvar.

När en ny standardfras ska läggas upp klickar man på knappen Skapa ny standardfras. Frasen som läggs upp kan filtreras så de dyker upp för en eller flera remissvar d v s Checkbeslut, Interceptivvård och Bettutveckling.

Om en upplagd fras ska ändras används länken Ändra som står längst ut till höger om frasen. Ska frasen tas bort helt används länken Ta bort.