9. LI - Vårdgivare

Sök vårdgivare

Tandvårdsenheten har en sida för att söka fram de vårdgivare som finns registrerade i Menuett.

  • Orgnr/ Kliniknr: Ange det organisations eller mottagningsnummer som vill ha information om.
  • Namn: Ange hela eller början på företagets eller mottagningen namn.
  • Postort:
  • Vårdgivartyp:
  • Områdesansvar: Välj om vårdgivaren som ska sökas fram har områdesansvar eller inte.
  • Avtalsnummer:

För att visa vårdgivarens uppgifter klicka på namnet i sökresultatet.

Visa vårdgivare

Efter det att vårdgivaren sökts fram och öppnats visas den information som finns lagrad i systemet.