1.2. MEN - Vårdtyper

Används för att lägga till vilka vårdtyper vårdgivaren är auktoriserad inom. Kliniker till en paraplyorganisation har bara tillgång till de aktiva vårdtyper paraplyorganisationen har.
Observera att alla vårdtyper kanske inte används i din region

 • Allmän barn- och ungdomstandvård - Vårdgivare auktoriserade för allmän barn- och ungdomstandvård.
 • Konsult - Vårdgivare auktoriserade att ta emot Ortodontiremisser/utfärda ortodonticheckar.
 • Käkortopedi - Vårdgivare auktoriserade inom LKG/CF. (SLL)
 • Ortodonti - Vårdgivare auktoriserade att behandla ortodonticheckar.
 • Prövningskonsult - Vårdgivare auktoriserade att fatta beslut om dubbelcheck/check2. (SLL)
 • Specialisttandvård för barn exl tandreglering - Vårdgivare auktoriserade för att ta emot specialistremisser. (SLL)
 • Uppsökande verksamhet - Vårdgivaren är auktoriserad för Uppsökande verksamhet.
 • Vuxentandvård - Vårdgivare auktoriserade för NÖD och LiS.
 • Ö-grupp - Vårdgivare auktoriserade att fatta beslut i ansökan om vård efter att patienten lämnat barntandvårdsreformen pga ålder. (SLL)
 • Övrig sjukvård (SLL)

Gemensamma fält

Alla vårdtyper består i grunden av följande fält. Här nedan följer sedan specifika fält för varje vårdtyp. Observera att alla fält kanske inte är synliga/aktiva för just din region

 1. Aktiv - Bestämmer om vårdtypen är aktiv eller inte.
 2. Avtalsnummer - Det avtalsnummer som finns för att vårdgivaren har rätt att bedriva denna vård.
 3. Betalform - Bankgiro, Bankgiroavi, Postgiro eller Postgiroavi.
 4. Kontonr - Vårdgivarens kontonummer.
 5. Avisering - Anger om aviseringsflaggan ska skickas med till eknomisystemet (Raindance, Agresso etc) beroende på landsting.
 6. Kredittid (dagar) - Vårdgivarens kredittid (standard är 30 dagar).
 7. Betalspärr - Om vårdgivaren inte har rätt att få betalt kan denna kryssas i.
 8. Låst för editering (kan endast titta) - Anger att vårdgivaren endast kan titta på historiskt data, och därmed inte skicka in ny (t.ex. inte lista barn eller skicka in
  förhandsbedömningar beroende på vårdtyp).

Unika fält

Dessa fält finns endast för listad vårdtyp.

Allmän barn- och ungdomstandvård

 • FHB Riskpott - Berättar att vårdgivaren är en del av Riskpotten. Ger vårdgivaren rätt att komma åt fliken FHB Riskpott i Libretto för Vårdgivare. Används bara i SLL.
 • Åtagande antal - Antalet barn vårdgivaren anser sig kunna behandla

Specialisttandvård för barn exl tandreglering (SLL)

 • Blockera mottagning av specialistremiss - Om vårdgivaren inte längre kan eller vill ta hand om specialistremisser kan denna kryssas i. Vårdgivaren dyker då inte längre upp
  som ett val i listan för allmäntandläkare när de ska skicka specialistremisser. Vårdgivaren kan fortfarande avsluta de remisser som de har under behandling.
 • Roller - Här väljer ni vilka typer av specialistvård vårdgivaren har rätt att utföra och också vilken typ av specialistremisser de har rätt att ta emot. Om en allmäntandläkare vill
  skicka en remiss inom Pedodonti dyker endast de specialister som har Pedodonti ikryssat upp för allmäntandläkaren. Dessa styrs inte av vilka roller en kliniks paraplyorganisation
  har, utan är fristående för varje klinik.
  • Bettfysiologi
  • Endodonti
  • Käkortopedi konsultation
  • Odontologisk radiologi
  • Oral kirurgi
  • Oral protetik
  • Ortodonti konsultation
  • Parodontologi
  • Pedodonti

Ortodonti (SLL)

 • Blockera checkregistrering - Kryssas denna ruta i kommer vårdgivaren inte längre kunna registrera checkar i Libretto för vårdgivare.